BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalon Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza a BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalonban tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Előírja továbbá a szalonban található berendezési tárgyak, eszközök, az InfraSlimX alakformáló gép rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére vonatkozó követelményeket.

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármkor módosíthatja, illetve kiegészítheti, továbbá a Házirend minden vendég számára a recepción és a honlapon elérhető és áttekinthető. 

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

 

Általános Szabályok

A BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalonban található eszközök és az InfraSlimX alakformáló gép kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatóak. Szolgáltatásaink használója nem sérthet jogszabályi előírásokat, illetve ebben a Házirendben foglaltakat.

 

A BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalonban TILOS:

 • a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása,
 • minden olyan tevékenység, amely a szalon szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.), illetve nagytestű állat bevitele.
 • az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám elhelyezése, hang-és képanyag készítése, zene szolgáltatása,
 • a tiltott szerencsejáték,
 • a szalon berendezésének rongálása, nem rendeltetésszerű használata,
 • a recepciós pult és a mögötte lévő terület, a személyzeti helyiség, az InfraSlimX edzőhelység személyzet engedélye nélküli belépés,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

A BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalon szolgáltatásait kizárólag bejelentkezés alapján lehet igénybe venni, illetve a szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a szalont időben elhagyni.

Amennyiben a BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalon területén az üzemeltető a tevekénysége, illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készített és esetleg azokon bármely vendég, annak ismerőse feltűnik, akkor a reklámanyag megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ha azt előzőleg (a reklámanyag készítésekor) nem jelezte.

Fénykép (Selfie) készítése csak a kijelölt helyen lehet, ügyelve arra, hogy más vendég (az ő hozzájárulása nélkül) a képen ne szerepeljen.

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a vendég köteles megtéríteni. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, a használt eszközök használati utasításai, illetve a személyzet utasításai be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek. Az üzemeltető az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért sem vállal felelősséget.

 

Az első alkalmad előtt, kérünk, érkezz 15 perccel előbb, mert a kezelésekkel kapcsolatos Beleegyező nyilatkozatokat ki kell töltened. Ezek aláírásával megerősíted, hogy jó egészségügyi és fizikai állapotban vagy, tehát semmi sem akadályozza, hogy a kezeléseken részt vegyél, vagy a szolgáltatásainkat igénybe vedd. Adataidat saját nyilvántartásunkhoz használjuk fel, azt harmadik félnek nem adjuk ki.
Az első kezelések alkalmával fotókat készítünk a kezelt területekről, melyeket a beleegyezésed nélkül nem teszünk közzé.

Higiéniai okokból a nyirokmasszázst csak megfelelő öltözetben lehet használni, ezt a konzultáció során elmondjuk.

A bérletek más személyre nem ruházhatók át, és a lejárati időn belül fel kell használni. ( Egyelőre nincs lejárati idő.)

 A kezelések, illetve szolgáltatások pontosan kezdődnek. Kérjük, hogy érkezz időben! Késés esetén az eredeti kezelési idő szerint fejeződik be a kezelés, a csúszások elkerülése miatt. Tehát az utolsó kezelésből levesszük a késés idejét.

Az időpontot a kezdés előtt legalább 12 órával lehet lemondani. Ha ez nem történik meg, abban az esetben egy alkalmat levonunk a bérletből. Megértésedet köszönjük.

Érdemes pár perccel korábban érkezni, hogy legyen időd az átöltözésre.

 

A szalon területén bekövetkező bármilyen rendkívül eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) – 104

Tűzoltóság (tűz esetén) – 105

Rendőrség (rendbontás esetén) – 107

Az InfraSlimX edzés szabályai:

Az InfraSlim X fitneszgép igénybevétele során betartandó szabályokat részleteiben a INFRASLIM X fitneszgép használati utasítása, a „Beleegyző nyilatkozat” és a BodyU Alakformáló & InfraslimX Szalon Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák.

Az InfraSlim X fitneszgép igénybevételével kapcsolatban:

 • Vendégeink egészségének megóvása és a biztonságos edzés érdekében az első edzést megelőzően vendégeinket tájékoztatjuk az InfraSlimX edzés kockázatairól, illetve arról, hogy mikor nem javasolt az edzés. A szalon személyzete megtagadhatja az edzést, ha úgy ítéli meg, hogy az edzés a vendég egészségi állapotát veszélyezteti.
 • Vendégeink részéről az „Beleegyező nyilatkozat” kitöltése és aláírása szükséges. Az InfraSlimX edzést mindenki saját felelősségére végzi.
 • Az edzés megtagadható attól a vendégtől, aki az edzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg (pl. alkoholos állapotban, nem megfelelő viselkedést tanúsít, nincs alkalmas öltözéke, egyéb egyészségügyi kockázat felmerül stb.), inzultálja a személyzetet, nem tartja be annak utasításait, rongálja a szalon berendezését, vagy nem hajlandó a „Beleegyező nyilatkozat”-ot aláírni.
 • Kiskorú vendég esetén az edzésre a szülő hozzájárulásával, annak jelenlétében, a „Beleegyező nyilatkozat” szülő általi aláírását követően van lehetőség.
 • Az InfraSlimX gép használata a recepciós engedélye és felügyelete nélkül tilos.
 • Az utcai cipőt a bejáratnál, a kijelölt helyen kötelező levenni.
 • InfraSlimX edzés előzetes bejelentkezéssel vehető igénybe.
 • A lefoglalt időpont előtt kb. 5 perccel korábban kell érkezni, hogy elkerüljük az esetleges csúszásokat!
 • Amennyiben valaki késik az edzésről, akkor igyekszünk megoldani, hogy az edzést végig tudja csinálni, azonban ha a következő órára is van bejelentkezett vendég, akkor az edzést korábban be kell fejezni, ilyen esetben teljes edzés díjat számolunk fel. Amennyiben a szalonban az üzemeltető hibájából fordul elő a csúszás, és a vendég az időpontjára időben érkezett, abban az esetben természetesen a teljes edzést végig tudja csinálni vagy kérésére új időpontot biztosítunk.
 • Amennyiben igényel fólianadrágot, abban az esetben használat után azt az arra kijelölt kukába helyezze el. Kérjük, ne a szőnyeg felett vegye le a használt fólianadrágot!
 • Időpontot lemondani legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával lehet telefonon, e-mail-ben, Instagramon vagy Facebook Messenger üzenetben, későbbi lemondás esetén a bérletes alkalom megtartottnak minősül.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy ha a bejelentkezett időpontra nem jelenik meg a Vendégünk, akkor az edzés díját teljes egészében felszámoljuk, vagy a bérletből levonjuk.
 • Az 5 alkalmas bérletek érvényessége a vásárlástól számított 30 nap, a 10 alkalmas bérletek érvényessége pedig a vásárlástól számított 60 nap. A bérletek nem átruházhatóak.

Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!

Aerobik terem

Higiéniai okokból csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni. A teremben tiszta váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Utcai cipő és ruha viselete tilos!

Az órákon résztvevő elfogadja az oktató szakértelmét, aki az órarendben feltüntetett stílusú órát saját struktúrája és tematikája szerint megfelelő szakértelemmel vezeti le.  A foglalkozások közötti szünetben, a teremben nem lehet tartózkodni (takarítás, szellőztetés, a következő órára való felkészülés miatt). Az eszközöket, azok használatát követően, minden használó az erre rendszeresített tároló helyekre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Az órarendet valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.